0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Artysta - Zawodowiec 2019
formularz zgłoszeniowy

 

Żeby wziąć udział w projekcie Artysta – Zawodowiec, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy oraz ankietę.

Ankieta jest częścią badania, które prowadzimy, aby poznać plany na przyszłość studentek i studentów uczelni artystycznych. Ta wiedza pomaga nam dostosować program do potrzeb uczestniczek i uczestników, oraz udoskonalać kolejne edycje projektu Artysta – Zawodowiec.

Zespół Fundacji Sztuki Polskiej ING


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sztuki Polskiej ING na potrzeby związane z realizacją projektu Artysta-Zawodowiec, w tym rejestracji uczestników zajęć oraz realizacji badania, zgodnie z zasadami opisanymi w informacji administratora danych osobowych.

Fundacja Sztuki Polskiej ING informuje, że podanie danych osobowych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, a osoba, której podane dane osobowe dotyczą, ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością, może żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do ich przenoszenia. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie Artysta – Zawodowiec oraz brakiem możliwości otrzymywania wiadomości od Fundacji dotyczących projektu. W związku z realizacją projektu, Fundacja przetwarza dane przesłane przez Panią/Pana za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane w celu archiwizacyjnym, a także w celu kontaktu e-mailowego z uczestnikami, oraz realizacji anonimowego badania. Informacja administratora danych osobowych znajduje się pod tym linkiem.